Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006) v znení smernice Komisie 2009/113/ES z 25. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 223, 26. 08. 2009), smernice Komisie 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 314, 29. 11. 2011), smernice Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 101, 10. 04. 2013), smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013) a smernice Komisie 2013/47/EÚ z 2. októbra 2013 (Ú. V. EÚ L 261, 03. 10. 2013).

2. Smernica Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 194, 02. 07. 2014),

3. Smernica Komisie (EÚ) 2015/653 z 24. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 04. 2015).

4. Smernica Komisie (EÚ) 2016/1106 zo 7. júla 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2016).“.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK