Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§7. Dopravné zariadenia
(1) Dopravné zariadenia sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

(2) Dopravné zariadenia sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými alebo vodorovnými dopravnými značkami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.

(3) Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia:

a) svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 14g),

b) záchytné bezpečnostné zariadenia

1. zvodidlá,
2. zábradlové zvodidlá,
3. zábradlia,
4. tlmiče nárazu,
5. dotykové lišty pre nevidiacich,
6. ploty,

c) vodiace dopravné zariadenia

1. vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
2. smerovacie dosky (č. Z 4a až Z 4c),
3. vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f),
4. vodiace koľajnice,
5. vodiace steny,
6. vodiace obrubníky,
7. smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b), 8. odrazové sklá a lineárne vodiace pásy,
9. trvalé a dočasné dopravné gombíky (č. Z 7c),
10. dopravné kužele (č. Z 1),
11. zábrany na označenie uzávierok (č. Z 2a a č. Z 2b),

d) výstražné dopravné zariadenia

1. výstražné prerušované svietidlo žltej alebo oranžovej farby umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne,
2. svetelné zábrany,
3. svetelné vodiace tabule,
4. svetelné rampy,
5. svetelné šípky,
6. zariadenia predbežnej výstrahy,
7. pojazdné uzávierkové tabule,
8. výstražné a svetelné dopravné majáčiky,
9. výstražné pásky so striedavými kolmými alebo šikmými červenými a bielymi pruhmi,

e) ostatné dopravné zariadenia

1. dopravné zrkadlá,
2. spomaľovacie prahy vyhotovené najmä z odnímateľného prefabrikovaného segmentu v žlto-čiernom farebnom vyhotovení (č. Z 6a) a stavebné spomaľovacie prahy (č. Z 6b),
3. ukazovatele smeru a sily bočného vetra (Z 9),
4. odrazové sklá proti zveri,
5. clony proti oslneniu,
6. žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c),
7. červené a biele pruhy označujúce dočasné prekážky (č. Z 2d),
8. zastavovacie terče (§ 13 ods. 2) a smerovky (č. Z 5a až Z 5c),
9. dopravné hlásnice,

f) parkovacie zariadenia, ktoré sa používajú na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená

1. regulačné a parkovacie stĺpiky,
2. parkovacie zábrany,
3. parkovacie závory,
4. polery v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do cesty,

g) elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12),
h) elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely na premenné značky (č. Z 11b),
i) elektronické panely na číselný odpočet svetelného signálu uvedeného v prílohe č. 1 časti III bode 1.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK