Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§. ĎALŠIE PODMIENKY PRE VODIČA ALEBO ÚPRAVY MOTOROVÉHO VOZIDLA
I. HARMONIZOVANÉ KÓDY EÚ

A. VODIČ (zdravotné dôvody)
a) Použitie zdravotníckej pomôcky

01. Korekcia a/alebo ochrana zraku

01.01 Okuliare

01.02 Kontaktné šošovky

01.05 Ochrana očí

01.06 Okuliare alebo kontaktné šošovky

01.07 Špecifická optická pomôcka

02. Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka

03. Protéza/ortéza končatín

03.01 Protéza/ortéza hornej končatiny

03.02 Protéza/ortéza dolnej končatiny

B. ÚPRAVY VOZIDLA

10. Modifikované radenie
10. 02 Automatická voľba prevodového pomeru
10. 04 Upravený ovládač prevodu
15. Modifikovaná spojka
15. 01 Upravený spojkový pedál
15. 02 Ručne ovládaná spojka
15. 03 Automatická spojka
15. 04 Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii spojkového pedálu
20. Modifikované brzdové systémy
20. 01 Upravený brzdový pedál
20. 03 Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou
20. 04 Posuvný brzdový pedál
20. 05 Sklápací brzdový pedál
20. 06 Ručne ovládaná brzda
20. 07 Ovládanie brzdy maximálnou silou … N (*) [napríklad „20.07(300 N)“]
20. 09 Upravená parkovacia brzda
20.12 Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii brzdového pedálu
20.13 Brzda ovládaná kolenom
20.14 Ovládanie brzdového systému s podporou vonkajšej sily
25. Modifikované akcelerátorové systémy
25. 01 Upravený pedál akcelerátora
25. 03 Sklápací pedál akcelerátora
25. 04 Ručne ovládaný akcelerátor
25. 05 Akcelerátor ovládaný kolenom
25. 06 Ovládanie akcelerátora s podporou vonkajšej sily
25. 08 Pedál akcelerátora vľavo
25. 09 Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedálu akcelerátora
31. Úpravy a zabezpečenie pedálov
31. 01 Ďalší súbor paralelných pedálov
31. 02 Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni
31. 03 Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedála akcelerátora a brzdových pedálov, ak nie sú ovládané nohou
31. 04 Zvýšená podlaha
32. Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora
32. 01 Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou
32. 02 Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou
33. Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora
33. 01 Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou jednou rukou
33. 02 Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou oboma rukami
30.11 Elektricky riadený akcelerátor a brzda
35. Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, klaksón, smerové svetlá atď.)
35. 02 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie
35. 03 Ovládacie zariadenia ovládateľné ľavou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie
35. 04 Ovládacie zariadenia ovládateľné pravou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie
35. 05 Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie, mechanizmy akcelerátora a bŕzd
40. Modifikovaný mechanizmus riadenia
40. 01 Riadenie s maximálnou ovládacou silou … N (*) [napríklad „40.01 (140 N)“]
40. 05 Upravený volant (rozšírená/hrubšia časť volantu, zmenšený priemer, atď.)
40. 06 Upravené umiestnenie volantu
40. 09 Nožné riadenie
40.11 Pomocné zariadenie na volante
40.14 Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný jednou rukou/ramenom
40.15 Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný dvoma rukami/ramenami
42. Modifikované zariadenia na výhľad dozadu a do strán
42. 01 Upravené zariadenie na výhľad dozadu
42. 03 Doplnkové vnútorné zariadenie umožňujúce bočný výhľad
42. 05 Zariadenie umožňujúce výhľad v mŕtvom uhle
43. Miesto na sedenie vodiča
43. 01 Sedadlo vodiča v normálnej výške výhľadu a normálnej vzdialenosti od volantu a pedálov
43. 02 Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela
43. 03 Sedadlo vodiča s bočnou podperou na zlepšenie stability
43. 04 Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou
43. 06 Úprava bezpečnostného pásu
43. 07 Typ bezpečnostného pásu s opierkou na zlepšenie stability
44. Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)
44. 01 Samostatne ovládaná brzda
44. 02 Upravená brzda predného kolesa
44. 03 Upravená brzda zadného kolesa
44. 04 Upravený akcelerátor
44. 08 Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na zemi a udržiaval rovnováhu motocykla pri zastavení a státí
44. 09 Maximálna ovládacia sila brzdy predného kolesa … N (*) [napríklad „44.09 (140 N)“]
44. 10 Maximálna ovládacia sila brzdy zadného kolesa … N(*) [napríklad „44.10 (240 N)“]
44. 11 Upravená opierka nôh
44. 12 Upravená rukoväť
45. Len motocykel s postranným vozíkom
46. Len trojkolky
50. Len pre špecifické vozidlo/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN)
Písmená na použitie v kombinácii s kódmi 01 až 44 na účely bližšieho určenia:
a ľavé
b pravé
c ruka
d noha
e stredné
f rameno
g palec

C. KÓDY PRE POUŽÍVANIE S OBMEDZENIAMI

61. Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka)
62. Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...
63. Vedenie vozidla bez spolucestujúcich
64. Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km ∙ h-1
65. Vedenie vozidla povolené len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu minimálne rovnocennej skupiny
66. Bez prípojného vozidla
67. Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená
68. Požitie alkoholu nepovolené
69. Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom v súlade s technickou normou13) s vyznačením dátumu skončenia obmedzenia [napríklad „(69 (01.01.12)“]

D. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

70. Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „70.0123456789.NL“)
71. Duplikát vodičského preukazu č. … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „71.987654321.HR“)
73. Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1)
78. Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou
79. […] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním § 102 až 106a zákona
79.01. Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho
79.02. Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM
79.03. Len pre trojkolky
79.04. Len pre trojkolky doplnené prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg
79.05. Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k hmotnosti nad 0,1 kW/kg
79.06. Vozidlo skupiny BE, kde najväčšia prípustná celková prípojného vozidla presahuje 3 500 kg
80. Len pre držiteľov vodičského preukazu na motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek 24 rokov
81. Len pre držiteľov vodičského preukazu na dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov
95. Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v zákone č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov do … [napríklad „95 (01.01.12)“]
96. Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť takejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg
97. Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

II. NÁRODNÉ KÓDY
A. VODIČ (zdravotné dôvody)

500. Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona

B. VODIČ (psychická spôsobilosť)

600. Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona
600.09 Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí
600.10 Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
13) Súbor STN EN 50436 Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti (30 4010).
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK