Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
PRVÁ HLAVA - ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
§7. Povinnosti inštruktora autoškoly
Inštruktor autoškoly pri vykonávaní výcviku na vedenie motorového vozidla v kurze podľa osobitného predpisu 8a) a pri vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“) má povinnosti vodiča motorového vozidla.
8a) § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK