Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
PRVÁ HLAVA - ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
§7. Povinnosti inštruktora autoškoly
(1) Inštruktor autoškoly má povinnosti vodiča pri vykonávaní

a) výcviku na vedenie vozidla v kurze podľa osobitného predpisu,8a)
b) skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“),
c) osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla,
d) preskúšania odbornej spôsobilosti alebo
e) základnej kvalifikácie, ak vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.

(2) Na inštruktora autoškoly sa nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1, ak vodič vedie vozidlo bez prítomnosti inštruktora autoškoly.
8a) § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK