Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
SIEDMA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§139a. Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla
1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur.

(2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

(3) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

a) 15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km.h-1,
b) 39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km.h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km.h-1,
d) 96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km.h-1,
e) 141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km.h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km.h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km.h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km.h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km.h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km.h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km.h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km.h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km.h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km.h-1.

(4) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a) 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km.h-1,
b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km.h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km.h-1,
d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km.h-1,
e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km.h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km.h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km.h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km.h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km.h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km.h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km.h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km.h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km.h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km.h-1.

(5) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a) 99 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,
b) 300 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“.

(6) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec uloží pokutu

a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

(8) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(9) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a) 99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,
b) 231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,
c) 342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,
d) 450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,
e) 570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,
f) 681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,
g) 798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.

(10) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(11) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán Policajného zboru uloží pokutu 2 000 eur. Pokutu vo výške dvojnásobku sadzby podľa prvej vety orgán Policajného zboru uloží tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa § 6a písm. i) opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(12) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. j), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(13) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. k), orgán Policajného zboru uloží pokutu

a) 99 eur, ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku,
b) 300 eur, ak bol porušený zákaz jazdy v záchranárskej uličke.
Celkom: 7 Na stránke: 1 Strán: 7 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK