Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
ŠIESTY ODDIEL - VODIČSKÝ PREUKAZ VYDANÝ V CUDZINE
§106. Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
(1) Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je neplatný, ak

a) uplynula jeho platnosť,
b) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c) meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d) je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
e) je stratený alebo odcudzený.

(2) Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ďalej neplatný, ak

a) jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b) jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu,
c) vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý tento vodičský preukaz vydal.
d) bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK