Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
1. Daj prednosť v jazde! - P1

Význam, popis:

Značka Daj prednosť v jazde! (č. P1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.


© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK