Úvod » Kondičné jazdy
Kondičné jazdy
Ak ste už držiteľom vodičského oprávnenia a z rôznych dôvodov ste dlhšie obdobie nejazdili, potom môžete využiť výcvikové služby ktoréhokoľvek z naších inštruktorov na ktoromkoľvek z naších vozidiel. Pod naším odborným dohľadom si môžete obnoviť praktické návyky pri vedení motorového vozidla a nacvičiť si rôzne jazdné úkony priamo v ostrej premávke, čím opätovne získate tak potrebnú istotu!
► Autocvičisko:
V prípade potreby môžete časť kondičnej jazdy absolvovať aj na našom vlastnom autocvičisku, hneď vedľa budovy autoškoly na sídlisku Sekčov.
► Vozový park:
Máte možnosť vybrať si ktorékoľvek z nových klimatizovaných vozidiel Audi, Hyundai, FORD, Toyota AURIS, Toyota Yaris, Volkswagen Polo Automat, Toyota RAV4, štvorkolka, šesť výcvikových motoriek, nákladné vozidlá, traktor, autobusy a prívesy pre všetky skupiny
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK