Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
Dňa 01.04.2020 nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach uvedené do tohto termínu vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. »

 
► Výstražné značky
► Zvislé dopravné značky
► Výstražné značky
► Zvislé dopravné značky
11. Spomaľovací prah - A6

Význam, popis:

Značka Spomaľovací prah (č. A6) vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.

12. Nebezpečná krajnica - A7

Význam, popis:

Značka Nebezpečná krajnica (č. A7), ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

13. Nebezpečenstvo šmyku - A8

Význam, popis:

Značka Nebezpečenstvo šmyku (č. A8) upozorňuje na miesto, alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.

14. Sneh alebo poľadovica - A9

Význam, popis:

Značka Sneh alebo poľadovica (č. A9) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh, alebo na ktorej hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

15. Hmla - A10

Význam, popis:

Značka Hmla (č. A10) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.

16. Odletujúci štrk - A11

Význam, popis:

Značka Odletujúci štrk (č. A11) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

17. Svetelné signály - A12

Význam, popis:

Značka Svetelné signály (č. A12) upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával, alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

18. Priechod pre chodcov - A13

Význam, popis:

Značka Priechod pre chodcov (č. A13) upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

19. Chodci - A14

Význam, popis:

Značka Chodci (č. A14) upozorňuje na miesto, alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.

20. Deti - A15

Význam, popis:

Značka Deti (č. A15) upozorňuje na miesto, alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.


Celkom: 439 Na stránke: 10 Strán: 44 Aktuálne: 2
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK