Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

SVETELNÉ SIGNÁLY
§15. Svetelné signály pre vozidlá
 1. Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej farby v tvare plného kruhu umiestnené pred križovatkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby dole. Okrem doplnkového signálu zelenej farby v tvare šípky alebo šípok nesmie signál zelenej farby svietiť súčasne so signálom červenej ani žltej farby

 2. Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti

  1. signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou,
  2. signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby sa vodič musí pripraviť na jazdu a pri rozsvietení samostatného signálu žltej farby vodič musí zastaviť pred križovatkou, pričom ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde,
  3. signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

 3. Ak sú vodorovnými značkami vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy alebo skupiny smerov jazdy, môže byť cestná premávka v križovatke riadená samostatnými svetelnými signálmi so symbolom šípky alebo v tvare šípky pre každý z vyznačených smerov jazdy alebo skupín smerov jazdy osobitne. Ak svieti signál červenej alebo žltej farby so symbolom šípky alebo šípok alebo ak svieti signál v tvare zelenej šípky alebo šípok, ich význam podľa odseku 2 platí len pre smer vyznačený šípkou alebo šípkami.

 4. Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 3 je


 5. Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.

 6. Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu a vodič môže odbočiť vľavo.

 7. Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.

 8. Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkami, alebo svetelné signály v tvare plného kruhu menšej veľkosti doplnené bielou tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla, ktoré sú usporiadané rovnako, ako je uvedené v odseku 1, a majú pre cyklistu rovnaký význam, ako je uvedené v odsekoch 2, 3, 5 až 7.

 9. Vyobrazenie niektorých svetelných signálov podľa odseku 8 je


 10. Pri riadení cestnej premávky svetelnými signálmi mimo križovatky majú svetelné signály pre vodiča obdobný význam, ako je uvedený v odseku 2.

 11. Pred priecestím, tunelom, v tuneli, pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy, vjazdom električky na cestu alebo pred iným podobným miestom, môže byť cestná premávka riadená okrem svetelných signálov podľa odseku 1 svetelnými signálmi červenej a žltej farby v tvare plného kruhu, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom žltej farby dole.

 12. V tuneli môžu byť svetelné signály podľa odseku 1 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby vpravo a svetelné signály podľa odseku 11 usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo a signálom žltej farby vpravo.

Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK