Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

SVETELNÉ SIGNÁLY
§20. Svetelné signály pre chodcov
  1. Na riadenie cestnej premávky chodcov sa používajú svetelné signály červenej a zelenej farby v tvare chodca umiestnené za vozovkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom zelenej farby dole.

  2. Pri riadení cestnej premávky chodcov znamená pre chodca, ak svieti

    1. signál červenej farby „Stoj“; ak sa rozsvieti tento signál počas prechádzania chodca cez vozovku, chodec smie dokončiť prechádzanie,
    2. signál zelenej farby „Voľno“; chodec však nesmie vojsť na vozovku, ak počuť alebo vidieť približujúce sa vozidlo s právom prednostnej jazdy.

  3. Vyobrazenie svetlených signálov podľa odseku 2 je


  4. Svetelné signály v tvare chodca môžu byť doplnené zvukovými signálmi, pričom zvukový signál s pomalým opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál červenej farby a zvukový signál s rýchlym opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál zelenej farby.

  5. Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK