Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

SVETELNÉ SIGNÁLY
§18. Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
  1. Cestná premávka dráhových vozidiel môže byť riadená zvláštnymi signálmi; týmito signálmi môže byť tiež riadená premávka vo vyhradených pruhoch pre verejnú dopravu.

  2. Vyobrazenie a význam zvláštnych signálov podľa odseku 1 je


  3. Na význam zvláštnych signálov „Stoj“, „Čakaj“ a „Voľno“ sa vzťahuje § 15 ods. 2.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK