Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

SVETELNÉ SIGNÁLY
§17. Pruhové signály
  1. Na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi v jazdných pruhoch sa používajú pruhové signály umiestnené nad jazdným pruhom, ktoré pre vodiča znamenajú
    1. „Tento jazdný pruh sa nesmie používať“, ak svieti diagonálny kríž červenej farby,
    2. „Tento jazdný pruh sa môže používať“, ak svieti zelená šípka smerom nadol,
    3. „Opustite tento jazdný pruh v smere šípky“, ak bliká žltá šípka smerujúca šikmo nadol.

  2. Vyobrazenie svetelných signálov podľa odseku 1 je


© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK