Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

DOPRAVNÉ ZARIADENIA
§13. Dopravné zariadenia
 1. Dopravné zariadenia sa členia na

  1. svetelné signalizačné zariadenia,
  2. vodiace zariadenia,
  3. výstražné zariadenia,
  4. parkovacie zariadenia,
  5. záchytné zariadenia,
  6. ostatné zariadenia.

 2. Svetelné signalizačné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa dávajú svetelné signály.

 3. Medzi vodiace zariadenia patria najmä zábrany na označenie uzávierky, smerovacie dosky, dopravné kužele, smerovacie tabule, vodiace tabule, vodiace obrubníky, smerové stĺpiky, balisety a dopravné gombíky.

 4. Medzi výstražné zariadenia patria najmä pojazdné uzávierkové tabule, výstražné svetelné zariadenia, svetelné vodiace tabule a dopravné majáčiky.

 5. Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, výsuvné stĺpiky, parkovacie automaty a stojany na bicykle.

 6. Medzi záchytné zariadenia patria najmä zvodidlá, zábradlia, tlmiče nárazu a dotykové lišty pre nevidiacich.

 7. Medzi ostatné zariadenia patria najmä doplnkové zariadenia k svetelným signálom, dopravné zrkadlá, spomaľovacie prahy, ukazovatele smeru a sily bočného vetra, váhy na váženie motorových vozidiel zabudované vo vozovke, zariadenia na kontrolu elektronického výberu mýta alebo úhrady diaľničnej známky, panely na prevádzkové informácie, zariadenia na vyobrazovanie premenných dopravných značiek a panely sieťového riadenia.

 8. Premenná dopravná značka je zvislá značka zobrazená na zariadení na vyobrazenie premenných dopravných značiek. Ak ide o premennú dopravnú značku vyhotovenú na báze svetelných bodov, zvislá značka je vyobrazená v zjednodušenom grafickom vyhotovení a v inverznom farebnom vyhotovení čiernej a bielej farby okrem značiek o jazde po krajnici, ktoré sú vyobrazené na čiernom podklade.

 9. Vyobrazenie niektorých dopravných zariadení a ich význam sú uvedené v prílohe č. 7.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK