Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

ZVISLÉ ZNAČKY
§9. Dodatkové tabuľky
  1. Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie, doplnenie, obmedzenie alebo rozšírenie významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak je nad sebou umiestnených viacero výstražných, regulačných alebo informačných značiek, dodatková tabuľka sa vzťahuje na tú výstražnú, regulačnú alebo informačnú značku, ktorá je umiestnená najbližšie nad dodatkovou tabuľkou.

  2. Vyobrazenie a význam dodatkových tabuliek sú uvedené v prílohe č. 5.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK