Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

§1. Úvodné ustanovenie
  1. Na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky sa používajú

    1. zvislé dopravné značky (ďalej len „zvislá značka“),
    2. vodorovné dopravné značky (ďalej len „vodorovná značka“),
    3. dopravné zariadenia,
    4. svetelné signály a pokyny.

  2. Dopravné zariadenia sa používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných dopravných značiek, vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obdobné účely priamo súvisiace s cestnou premávkou.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK