Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

ZVISLÉ ZNAČKY
§2. Základné členenie zvislých značiek
 1. Zvislé značky sa členia na

  1. výstražné značky,
  2. regulačné značky,
  3. informačné značky.

 2. Výstražné značky sa členia na

  1. všeobecné výstražné značky,
  2. priecestné značky.

 3. Regulačné značky sa členia na

  1. značky o dávaní prednosti v jazde,
  2. príkazové a zákazové značky,
  3. značky o jazde po krajnici.

 4. Informačné značky sa členia na

  1. značky o prednosti v jazde,
  2. značky o cestách s osobitnými pravidlami,
  3. návesti,
  4. orientačné značky,
  5. značky o náhradných a obchádzkových trasách,
  6. pruhové značky.

 5. Osobitnou skupinou zvislých značiek sú dodatkové tabuľky, ktoré sa členia na

  1. všeobecné dodatkové tabuľky,
  2. špecifické dodatkové tabuľky.

Celkom: 8 Na stránke: 1 Strán: 8 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7   8  
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK