Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§41d. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020
Skúška z predpisov o cestnej premávke sa do 31. augusta 2020 považuje za teoretickú skúšku.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK