Úvod » O autoškole
O autoškole
Naša autoškola spustila svoju činnosť v roku 1996 a to výučbou vodičov pre osobné motorové vozidlá. Tým boli položené základy, na ktorých postupne vyrástla dnes veľmi žiadaná, moderná a zároveň jedna z najväčších a najkvalitnejšie vybavených autoškôl na Slovensku.
Počas rokov prevádzkovania našej autoškoly sme aj vďaka vášmu neutichajúcemu záujmu postupne rozširovali portfólio naších služieb a s tým súvisiace materiálno-technické a personálne vybavenie. Dnes už u nás môžete nájsť:
  • moderne vybavené klimatizované priestory vo vlastnej budove,
  • najmodernejšie metodické a didaktické vybavenie, výučbové metódy a postupy,
  • vlastné simulátory pre osobné automobily a motocykle,
  • vlastné autocvičisko umiestnené hneď vedľa budovy autoškoly,
  • vlastný, rozsiahly a neustále modernizovaný vozový park pre všetky skupiny VO,
  • vyškolené, kvalifikované a skúsené personálne obsadenie na všetkých pozíciách.
► Priestory:
Naše služby poskytujeme v dvoch prevádzkach s výbornou dostupnosťou a bezplatnými parkovacími miestami a to na Sídlisku III, v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej 1 a na Sídlisku Sekčov, v našej vlastnej budove na ulici Exnárova 42 oproti OD Billa. Disponujeme vlastnými moderne vybavenými, klimatizovanými učebňami s trenažérmi a množstvom didaktických pomôcok, vrátane výpočtovej a prezentačnej techniky.
► Virtuálna prehliadka:
► Autocvičisko:
Časť praktickej výučby prebieha na našom vlastnom autocvičisku, hneď vedľa budovy autoškoly na sídlisku Sekčov.
► Vozový park:
K výcviku Vám ponúkame jeden z najväčších vozových parkov na Slovensku. Máte možnosť vybrať si ktorékoľvek z nových klimatizovaných vozidiel Audi, Hyundai, FORD, Toyota AURIS, Toyota Yaris, Volkswagen Polo Automat, Toyota RAV4, štvorkolka, šesť výcvikových motoriek, nákladné vozidlá, traktor, autobusy a prívesy pre všetky skupiny
Poskytujeme:
  • Kurzy prvej pomoci - od roku 2009 sme držiteľom osvedčenia MZ SR č. 22815-2/2009-OZdV o akreditácii kurzov prvej pomoci. Preto každý z našich klientov, žiadateľov o vodičské oprávnenie, môže absolvovať povinný kurz prvej pomoci pod vedením naších kvalifikovaných lektorov priamo v priestoroch našej autoškoly!
  • KKV - sme akreditovaným školiacim strediskom, ktoré podľa zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, poskytuje kvalitnú výučbu za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča!
Certifikáty:
Začiatok nových kurzov:
14.06.2023 o 16:00
Kurz na sídlisku Sekčov:
23.02.2023 o 16:00
Kurz na sídlisku III:
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne, v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne,
v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne,
v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK