AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
► Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
▼ Dopravné značky a zariadenia
► Riešené dopravné situácie

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  
Informatívne prevádzkové značkyZvislé dopravné značky
1. Okruh - IP1
Význam, popis:
Značka Okruh (č. IP1) označuje okruh zriadený na obchádzanie obce, alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.
2. Zmena smeru okruhu - IP2
Význam, popis:
Značka Zmena smeru okruhu (č. IP2) informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.
3. Jednosmerná premávka - IP3a
Význam, popis:
Značka Jednosmerná premávka (č. IP3a) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B2 značku možno použiť ako predbežnú značku k značke č. IP3b.
4. Jednosmerná premávka - IP3b
Význam, popis:
Značka Jednosmerná premávka (č. IP3b) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.
5. Slepá cesta - IP4
Význam, popis:
Značka Slepá cesta (č. IP4) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
6. Návesť pred slepou cestou - IP5
Význam, popis:
Značka Návesť pred slepou cestou (č. IP5) vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
7. Priechod pre chodcov - IP6
Význam, popis:
Značka Priechod pre chodcov (č. IP6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V6a alebo č. V6b.
8. Priechod pre cyklistov - IP7
Význam, popis:
Značka Priechod pre cyklistov (č. IP7) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
9. Spomaľovací prah - IP8
Význam, popis:
Značka Spomaľovací prah (č. IP8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného, alebo stavebného spomaľovacieho prahu.
10. Podchod alebo nadchod - IP9
Význam, popis:
Značka Podchod alebo nadchod (č. IP9) informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou č. E12 alebo č. E15.
Celkom: 54 Na stránke: 10 Počet strán: 6 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5   6  
Dopravné značky a zariadenia
Súhrnné skúšobné testy
Online testy s vyhodnotením
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.