AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
► Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
▼ Dopravné značky a zariadenia
► Riešené dopravné situácie

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  
Informatívne iné značkyZvislé dopravné značky
1. Telefón núdzového volania - II1a
Význam, popis:
Značka Telefón núdzového volania (č. II1a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.
2. Núdzové volanie - II1b
Význam, popis:
Značka Núdzové volanie (č. II1b) informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo o jednotlivých príslušných linkách núdzového volania s príslušnými symbolmi; tieto údaje sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke č. E12.
3. Kontrola rýchlosti - II1c
Význam, popis:
Značka Kontrola rýchlosti (č. II1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.
4. Telefón - II2
Význam, popis:
Značka Telefón (č. II2) informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.
5. Hasiaci prístroj - II3
Význam, popis:
Značka Hasiaci prístroj (č. II3) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.
6. Prvá pomoc - II4
Význam, popis:
Značka Prvá pomoc (č. II4) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.
7. Nemocnica - II5
Význam, popis:
Značka Nemocnica (č. II5) informuje o blízkosti nemocnice.
8. Informácie - II6a
Význam, popis:
Značka Informácie (č. II6a) informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.
9. Rádio - II6b
Význam, popis:
Značka Rádio (č. II6b) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie, ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
10. Zastávka autobusu - II7a
Význam, popis:
Značka Zastávka autobusu (č. II7a) označuje zastávku autobusov. Značka č. II7a sa používa na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.
Celkom: 39 Na stránke: 10 Počet strán: 4 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4  
Dopravné značky a zariadenia
Súhrnné skúšobné testy
Online testy s vyhodnotením
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.