AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
► Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
▼ Dopravné značky a zariadenia
► Riešené dopravné situácie

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  
Zákazové značkyZvislé dopravné značky
1. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - B1
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.
2. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - B2
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B2) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP3a alebo č. IP3b.
3. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - B3
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.
4. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - B4
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.
5. Zákaz vjazdu osobných automobilov - B5
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B5) zakazuje vjazd osobným automobilom.
6. Zákaz vjazdu nákladných automobilov - B6
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
7. Zákaz vjazdu autobusov - B7
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.
8. Zákaz vjazdu motocyklov - B8
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu motocyklov (č. B8) zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
9. Zákaz vjazdu traktorov - B9
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.
10. Zákaz vjazdu malých motocyklov - B10
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov (č. B10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1 , ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
Celkom: 44 Na stránke: 10 Počet strán: 5 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5  
Dopravné značky a zariadenia
Súhrnné skúšobné testy
Online testy s vyhodnotením
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.