AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
► Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
▼ Dopravné značky a zariadenia
► Riešené dopravné situácie

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  
Svetelné signály
1. Signál s plným červeným svetlom so znamením "Stoj!" - S1a
Význam, popis:
Signál s červeným svetlom "Stoj!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým svetlom "Pozor!"", znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.
2. Signál s plným žltým svetlom so znamením "Pozor!" - S1b
Význam, popis:
Signál s plným žltým svetlom "Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným svetlom "Stoj!", znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.
3. Signál s plným zeleným svetlom so znamením "Voľno" - S1c
Význam, popis:
Signál s plným zeleným svetlom "Voľno" znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo a ak dodrží ustanovenia o otáčaní a otočenie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa; vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť.
4. Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením "Stoj!" - S2a
Význam, popis:
Smerový signál s červeným svetlom "Stoj!" (červená šípka) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým smerovým signálom "Pozor!" (žltá šípka smerovo totožná s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.
5. Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením "Pozor!" - S2b
Význam, popis:
Smerový signál so žltým svetlom "Pozor!" (žltá šípka) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde v smere, ktorým šípka ukazuje. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným smerovým signálom "Stoj!" (červená šípka smerovo totožná s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.
6. Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením "Voľno!" - S2c
Význam, popis:
Smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo.
7. Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením "Stoj!" - S3a
Význam, popis:
Smerový signál s červeným svetlom "Stoj!" (červené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým smerovým signálom "Pozor!" (žlté šípky smerovo totožné s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.
8. Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením "Pozor!" - S3b
Význam, popis:
Smerový signál so žltým svetlom "Pozor!" (žlté šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde v smeroch, ktorým šípky ukazujú. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným smerovým signálom "Stoj!" (červené šípky smerovo totožné s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.
9. Kombinovaný signál so zeleným svetlom pre dva smery so znamením "Voľno!" - S3c
Význam, popis:
Smerový signál so zeleným svetlom (zelené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelené šípky rôznych smerov) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo.
10. Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky - S4
Význam, popis:
Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky
Celkom: 47 Na stránke: 10 Počet strán: 5 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5  
Dopravné značky a zariadenia
Súhrnné skúšobné testy
Online testy s vyhodnotením
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.