AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY

Úvod » Zmluvná autobusová doprava

Zmluvná autobusová doprava
K naším službám patrí aj medzinárodná a vnútroštátna zmluvná autobusová doprava bezpečnými, moderne vybavenými autobusmi značiek Scania a Karosa, obe s klimatizáciou. O spokojnosť a pohodlie klientov sa počas celej doby prepravy stará náš vyškolený a skúsený personál.
Objednávkový formulár - predbežná objednávka
* Meno a priezvisko:
* Telefónne číslo:
* Emailová adresa:
* Prosíme, dbajte na správne vyplnenie telefónneho čísla a emailovej adresy. Uľahčíte tak kontaktovanie nášmu pracovníkovi.

* Z miesta:
* Do miesta:
  a späť
* Predpokladaný dátum odchodu:
* Predpokladaný dátum príchodu:
Typ: jednorázový
(po vyložení cestujúcich v cieli, autobus odchádza a nie je už ďalej k dispozícii)
pobytový
(autobus ostáva v cieľovej destinácii až do času návratu, je k dispozícii cestujúcim)

Ďalšie podrobnosti Vašej predbežnej objednávky:

Vyplnením a odoslaním elektronickej tejto predbežnej objednávky udeľujem Autoškole MAVEX-JUNIOR súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej objednávke za účelom spracovania objednávky a spracovania databázy záujemcov o zmluvnú autobusovú dopravu. Súhlas je daný na dobu neurčitú a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.

   
Pred odoslaním opíšte zobrazený overovací kód:
   
UPOZORNENIE!
Odoslaním tohto formulára sa jeho odosielateľ a ani prijímateľ právne nezaväzuje k žiadnemu plneniu požadovaných a odoslaných, resp. prijatých služieb. Preto ak máte záujem o poskytované služby a chcete využiť tento spôsob prvého kontaktu, nebojte sa a urobte tak ihneď! Po doručení predbežnej objednávky Vás budeme kontaktovať na uvedený email alebo telefónne číslo za účelom upresnenia ďalších podrobností.
Etický kódex dopravcu
Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a bezpečné zmluvné dopravné služby v autobusovej doprave, pričom našou kľúčovou hodnotou je spokojnosť zákazníka. Spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti prevádzky prikladáme najvyššiu prioritu.
1. Rešpektujeme každého klienta a vždy vynaložíme maximálne úsile na nájdenie vzájomne výhodného riešenia jeho požiadaviek.
2. Vždy a za každých okolností dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia pri výkone práce, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku naších klientov.
3. Každý zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu tak, aby uspokojil prepravné potreby klienta. Pri komunikácií je povinný správať sa vždy profesionálne, dodržiavať princípy rešpektu, uznania, empatie a ústretovosti. Každý problém klienta je povinný riešiť diskrétne a zdvorilo.
4. Vždy poskytujeme včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o našich službách. Je pre nás neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom zneužívala nevedomosť alebo nedostatok informácií klienta.
5. Vzájomné vzťahy s klientmi uržiavame vždy v rovine zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.
6. V prípade akéhokoľvek sporu deklarujeme ochotu rokovať, hľadať kompromisné riešenia s cieľom nájsť korektné a vzájomne výhodné vysporiadanie.
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2018 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.