AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY

Úvod » O autoškole MAVEX-JUNIOR

Moderná autoškola s bohatou históriou
Naša autoškola spustila svoju činnosť v roku 1996 a to výučbou vodičov na osobné motorové vozidlá. Tým boli položené základy, na ktorých postupne vyrástla dnes veľmi žiadaná, moderná a zároveň jedna z najväčších a najkvalitnejšie vybavených autoškôl na Slovensku.
Za 20 rokov prevádzkovania našej autoškoly sme aj vďaka vášmu neutichajúcemu záujmu postupne rozširovali portfólio naších služieb a s tým súvisiace materiálno-technické a personálne vybavenie. Dnes už u nás môžete nájsť:
 • moderne vybavené klimatizované priestory vo vlastnej budove,
 • najmodernejšie metodické a didaktické vybavenie, výučbové metódy a postupy,
 • vlastné simulátory pre osobné automobily a motocykle,
 • vlastné autocvičisko umiestnené hneď vedľa budovy autoškoly,
 • vlastný, rozsiahly a neustále modernizovaný vozový park pre všetky skupiny VO,
 • vyškolené, kvalifikované a skúsené personálne obsadenie na všetkých pozíciách.
  Exteriér autoškoly
Naše služby poskytujeme v dvoch prevádzkach s výbornou dostupnosťou a bezplatnými parkovacími miestami a to na Sídlisku III, v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej 1 a na Sídlisku Sekčov, v našej vlastnej budove na ulici Exnárova 42 oproti OD Billa.
  Interiér autoškoly
Disponujeme vlastnými moderne vybavenými, klimatizovanými učebňami s trenažérmi a množstvom didaktických pomôcok, vrátane výpočtovej a prezentačnej techniky.
  Autocvičisko
Časť praktickej výučby prebieha na našom vlastnom autocvičisku, hneď vedľa prevádzky na Sídlisku Sekčov.
  Vozový park
K výcviku Vám ponúkame jeden z najväčších vozových parkov na Slovensku. Máte ožnosť vybrať si ktorékoľvek z nových klimatizovaných vozidiel Audi, Hyundai, FORD, Toyota AURIS, Toyota Yaris – biela, modrá, Volkswagen Polo Automat, Toyota RAV4, vlastná štvorkolka, šesť výcvikových motoriek, nákladné vozidlá, traktor, autobusy a prívesy pre všetky skupiny.
Najbližšie termíny kurzov:
Sídlisko Sekčov
26.02.2018 o 16,00 hod.
Sídlisko III
19.02.2018 o 16.00 hod.
Poskytujeme:
  Výcvikové kurzy na získanie VO
  Kondičné jazdy
  Doškoľovacie kurzy vodičov
  Kurzy prvej pomoci
  Kvalifikačné kurzy vodičov
  Školenia ku skúškam
z odbornej spôsobilosti
Mimoškolské aktivity
Že to s budovaním nadštandartných vzťahov s našími klientmi myslíme skutočne vážne svedčí aj to, že sme už zorganizovali množstvo rôznych akcií a niekoľko spoločných výletov. Vždy skvelá atmosféra pri dobrej zábave a dobrom jedle dokázala naštartovať už nejedno trvalejšie priateľstvo. ;-)
Červený Kláštor - splav Dunajca
Sponzorstvo a podpora
O priazeň, ktorou sme boli poctení našími klientmi, sa snažíme ďalej podeliť. Aj preto sme podporili už nejednu akciu či podujatie.
Deň detí na dopravnom ihrisku

Charitatívny koncert pre deti

Podpora motoristického športu Veterán Šariš klub Prešov

Plážový futbal
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
 • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
 • kondičné jazdy pre držiteľov VO
 • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
 • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
 • školenia vodičov referentov
 • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
 • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2018 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.