AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
Kvalifikačná karta vodiča (KKV)
2. Absolvovanie kurzu
Podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), rozdeľujeme kurzy na:

 • kurzy základnej kvalifikácie vodičov,
 • kurzy pravidelného výcviku vodičov.
Kurzy môže realizovať len školiace stredisko registrované podľa zákona č. 280/2006 Z. z. na vykonávanie takýchto kurzov na okresnom úrade v sídle kraja.
Registrácia, ktorú po splnení podmienok získa školiace stredisko definuje:
 • druhy kurzov, ktoré môžu vykonávať:
  • kurzy základnej kvalifikácie, alebo
  • pravidelného výcviku, alebo
  • základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
 • druhy dopravy, na ktoré môže kurz vykonávať:
  • osobná doprava, alebo
  • nákladná doprava, alebo
  • osobná a nákladná doprava.
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní
Kvalifikačnej karty vodiča (KKV):
Legislatíva účinná od 1. januára 2016:
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
 • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
 • kondičné jazdy pre držiteľov VO
 • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
 • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
 • školenia vodičov referentov
 • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
 • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.