AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY

Úvod » Kurzy a školenia vodičov

Kurzy a školenia vodičov
Sme akreditovaným školiacim strediskom, ktoré podľa zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, poskytuje kvalitnú výučbu za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča!
Okrem plne elektronicky vybavených učební, ponúkame kvalitný výcvik. Sme jediné školiace stredisko v okolí, ktoré disponuje digitálnym DEMO TACHOGRAFOM. Naši kvalifikovaní lektori zabezpečia kvalitnú výuku.
Výcvik je možné po dohode realizovať aj individuálne, vzhľadom na to, že je ťažké v jednom termíne uvoľniť všetkých vodičov.
V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy.
Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na :
 • vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E,
 • vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E.
Pre zaradenie do školiaceho strediska na kurz, je potrebné, aby sme mali od každého uchádzača:
 • údaje z platného OP a VP
 • dostupné telefónne číslo
 • fotografiu 3,5 cm x 4,5 cm
 • správne poplatky súvisiace s vydaním kvalifikačnej karty vodiča

Okrem kvalifikačnej karty vodiča poskytujeme aj školenia:
 • ku skúškam z odbornej spôsobilosti
 • pre vodičov referentských vozidiel
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní
Kvalifikačnej karty vodiča (KKV):
Legislatíva účinná od 1. januára 2016:
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
 • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
 • kondičné jazdy pre držiteľov VO
 • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
 • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
 • školenia vodičov referentov
 • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
 • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.